Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2006

Beslut

Utredning om starkare skydd på jobbet för fritidspolitiker (KU15)

Behöver fritidspolitiker ett starkare skydd så att de inte får det sämre på jobbet på grund av sitt uppdrag? Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda frågan. Det finns i dag inte några lagar som direkt säger att en politiskt förtroendevald är skyddad mot försämringar på arbetsplatsen på grund av uppdraget, till exempel hot om indragen tjänst. I arbetet med den snart 30 år gamla kommunallagen förutsatte man att den förtroendevaldes situation på arbetsplatsen inte skulle bli sämre på grund av uppdraget. Regeringen menade att situationen på arbetsplatsen skulle bestämmas genom avtal om det fanns behov av det.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till en motion om rätt att inneha förtroendeuppdrag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-02
Betänkande publicerat: 2006-02-07
Trycklov: 2006-02-06
Reservationer 14
Betänkande 2005/06:KU15

Alla beredningar i utskottet

2006-01-31, 2006-01-24, 2006-01-17

Utredning om starkare skydd på jobbet för fritidspolitiker (KU15)

Behöver fritidspolitiker ett starkare skydd så att de inte får det sämre på jobbet på grund av sitt uppdrag? Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda frågan. Det finns i dag inte några lagar som direkt säger att en politiskt förtroendevald är skyddad mot försämringar på arbetsplatsen på grund av uppdraget, till exempel hot om indragen tjänst. I arbetet med den snart 30 år gamla kommunallagen förutsatte man att den förtroendevaldes situation på arbetsplatsen inte skulle bli sämre på grund av uppdraget. Regeringen menade att situationen på arbetsplatsen skulle bestämmas genom avtal om det fanns behov av det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-16
4

Beslut

Beslut: 2006-02-16
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Federalt statsskick

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K445 yrkandena 4 och 6.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m400015
c11605
fp330015
kd25008
v20008
mp8009
-1001
Totalt24316090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Rätt att inneha förtroendeuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att låta utreda behovet av åtgärder för att förstärka skyddet mot försämringar av politiskt förtroendevaldas situation på arbetsplatsen på grund av uppdraget.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2005/06:K455 yrkande 2.

3. Avskaffande av krav på svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A258 yrkande 17.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m400015
c17005
fp330015
kd25008
v20008
mp0809
-0101
Totalt2509090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skydd för äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ523 yrkande 1 och 2005/06:N480 yrkande 5.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m040015
c01705
fp033015
kd02508
v20008
mp8009
-1001
Totalt144115090

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Övriga frågor inom ramen för Grundlagsutredningens eller Ansvarskommitténs uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K269 yrkandena 5-8, 2005/06:K319 yrkande 5, 2005/06:K390, 2005/06:K445 yrkande 3 och 2005/06:L375 yrkandena 6 och 7.

Reservation 4 (c, kd)

6. Monarkins avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K347, 2005/06:K352, 2005/06:K355, 2005/06:K375 och 2005/06:K418 yrkande 1.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1094229
m400015
c17005
fp291216
kd23019
v02008
mp0719
-0101
Totalt21833692

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Bekännelsekravet i successionsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K379.

Reservation 6 (fp, v, mp)

8. Statschefens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K418 yrkandena 2-5.

Reservation 7 (v, mp)

9. Statschefens immunitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K255.

Reservation 8 (v, mp)

10. Övriga motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (v)
Reservation 13 (c)
Reservation 14 (mp)