Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1998

Beslut

Författningsfrågor (KU26)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om frågor som rör regeringsformen, riksdagsordningen och vallagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.