Författningsfrågor, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2002

Beslut

Riksbanken återfår föreskriftsrätt (KU13)

Riksdagen godkände Riksbankens förslag till ändring i regeringsformen. Syftet med ändringen är att åter göra det möjligt för riksdagen att uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter inom Riksbankens område för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Formuleringen är dock något annorlunda än Riksbankens. För beslut krävs ett nytt godkännande av riksdagen efter valet i höst, eftersom det handlar om en grundlagsändring. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-01-15, 2002-01-22, 2002-01-29, 2002-02-05, 2002-02-07

Riksbanken återfår föreskriftsrätt (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner Riksbankens förslag till ändring i regeringsformen. Syftet med ändringen är att åter göra det möjligt för riksdagen att uppdra åt Riksbanken att meddela föreskrifter inom Riksbankens område för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Utskottet föreslår dock en något annorlunda formulering än Riksbankens. För beslut krävs ett nytt godkännande av riksdagen efter valet i höst, eftersom det handlar om en grundlagsändring. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.