Företagsskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1992/93:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-09
Justering: 1993-03-23
Betänkande 1992/93:SkU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-21
4

Beslut

Beslut: 1993-04-21

Protokoll med beslut