Företagsinteckningens förmånsrätt

LUs betänkande 2005/06:LU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om företagsinteckningens förmånsrätt (LU18)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra företagsinteckningens förmånsvärde från nuvarande 55 procent till 100 procent. Den som har en företagsinteckning har lånat pengar till företaget och har rätt att få tillbaka inteckningens värde före de fordringsägare som inte har förmånsrätt om företaget går i konkurs. Riksdagen beslutad i juni 2003 att denna rätt ska omfatta 55 procent av inteckningens värde (se 2002/03:LU17 ). Riksdagen vill nu höja den till 100 procent. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till en motion från allmänna motionstiden 2005 om lönefordringar i konkurs.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservationen och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-03-07
Betänkande publicerat: 2006-03-09
Trycklov: 2006-03-09
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:LU18

Alla beredningar i utskottet

2006-02-02, 2006-01-31

Motioner om företagsinteckningens förmånsrätt (LU18)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om företagsinteckningens förmånsrätt och om lönefordringar i konkurs. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-22
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagsinteckningens förmånsrätt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L208, 2005/06:L242, 2005/06:L269, 2005/06:L279, 2005/06:L295, 2005/06:L304, 2005/06:L390, 2005/06:N434 yrkande 5, 2005/06:N437 yrkande 3, 2005/06:N439 yrkande 6, 2005/06:N478 yrkande 7, 2005/06:N479 yrkande 4, 2005/06:N480 yrkande 13 och 2005/06:A309 yrkande 22.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050039
m038017
c01606
fp036012
kd023010
v17029
mp01304
-2000
Totalt124126297

Beslut: Kammaren biföll reservation 1

2. Lönefordringar i konkurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L271.