Förenklad behandling

Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om kultur,folkbildning, idrott och spel (KrU11)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande kulturfrågor samt frågor om folkbildning, idrott och spel. Skälet är att riksdagen tidigare under mandatperioden har behandlat likadana eller liknande motioner. Det finns därför enligt utskottet inte någon anledning att ta upp samma frågor till förnyad behandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kultur,folkbildning, idrott och spel (KrU11)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande kulturfrågor samt frågor om folkbildning, idrott och spel. Skälet är att riksdagen tidigare under mandatperioden har behandlat likadana eller liknande motioner. Det finns därför enligt utskottet inte någon anledning att ta upp samma frågor till förnyad behandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.