Fordons- och vägtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om fordons- och vägtrafikfrågor. Skälet är främst att utredningar och arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om självstyrande fordon, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, fordonsbesiktningar, historiska fordon och vinterdäck.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om fordons- och vägtrafikfrågor. Skälet är främst att utredningar och arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om självstyrande fordon, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, fordonsbesiktningar, historiska fordon och vinterdäck.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.