Fordons- och vägtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Nej till motioner om fordons- och vägtrafikfrågor (TU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om fordons- och vägtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat en fossiloberoende fordonsflotta, infrastruktur för elektriska fordon, fordonsbesiktning, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om fordons- och vägtrafikfrågor (TU10)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om fordons- och vägtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat en fossiloberoende fordonsflotta, infrastruktur för elektriska fordon, fordonsbesiktning, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.