Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU3

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 18 oktober 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-10-18, 2022-11-08