Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Bättre informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av insatser (AU15)

Lagändringar ska förbättra informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 december 2022 och handlar bland annat om vilka uppgifter som ska omfattas av tystnadsplikt och sekretess, och vid vilka tillfällen sekretessen kan brytas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-17, 2022-06-02

Bättre informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av insatser (AU15)

Lagändringar ska förbättra informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 december 2022 och handlar bland annat om vilka uppgifter som ska omfattas av tystnadsplikt och sekretess, och vid vilka tillfällen sekretessen kan brytas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.