Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2007

Beslut

Lärare kan beslagta mobiltelefoner (UbU13)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till lagändringar som syftar till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Rektorer och lärare ska från den 1 augusti 2007 få ta hand om föremål från eleverna om föremålen är störande, till exempel mobiltelefoner, eller farliga, till exempel fyrverkeripjäser. Kommunen ska också kunna flytta störande elever till en annan skola även om föräldrarna är emot det.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-19
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-21
Trycklov: 2007-05-21
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:UbU13

Lärare kan beslagta mobiltelefoner (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar som syftar till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Enligt förslaget ska rektorer och lärare få ta hand om föremål från eleverna om föremålen är störande, till exempel mobiltelefoner, eller farliga, till exempel fyrverkeripjäser. Kommunen ska också kunna flytta störande elever till en annan skola även om föräldrarna är emot det. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 augusti 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-30
4

Beslut

Beslut: 2007-05-31
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omhändertagande av föremål som tillhör elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) såvitt avser 1 kap. 19-22 §§ och 9 kap. 18 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:69 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Ub12 i denna del och 2006/07:Ub13 yrkande 1.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)
Reservation 3 (s)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m87028
c22007
fp20008
kd19005
v00184
mp20143
Totalt1501063459

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s7502728
m88009
c22007
fp20008
kd19005
v01804
mp00163
Totalt224184364

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förflyttning av elever med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) såvitt avser 4 kap. 6 § och 4 kap. 12 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:69 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Ub12 i denna del och 2006/07:Ub13 yrkande 2.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)
Reservation 6 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s9601024
m89008
c22007
fp19009
kd17007
v01804
mp00163
Totalt243182662

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m89008
c22007
fp20008
kd19005
v00184
mp00163
Totalt1501063459

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag