Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Höjd trängselskatt och satsning på tunnelbana i Stockholm (SkU24)

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad. Dessutom införs trängselskatt på Essingeleden. Syftet är att förbättra miljön och möjligheterna att ta sig fram i Stockholm. Pengarna ska användas till att bygga ut tunnelbanan i Stockholms län.

Höjningen innebär att den högsta nivån blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafik mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir trängselskatten 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-13
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-18
Trycklov: 2014-03-18
Reservationer 6
Betänkande 2013/14:SkU24

Beredningar i utskottet

2014-03-06

Höjd trängselskatt och satsning på tunnelbana i Stockholm (SkU24)

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad. Dessutom införs trängselskatt på Essingeleden. Syftet är att förbättra miljön och möjligheterna att ta sig fram i Stockholm. Pengarna ska användas till att bygga ut tunnelbanan i Stockholms län.

Höjningen innebär att den högsta nivån blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafik mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir trängselskatten 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-26
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och trängselskatt på Essingeleden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:76 punkt 1 och avslår motionerna
2013/14:Sk4 av Thoralf Alfsson och David Lång (båda SD) yrkandena 1-3 och
2013/14:Sk7 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 1 (MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD00191
V01801
KD16003
Totalt256411933

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Trängselskatt på Essingeleden efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 3, 2013/14:Sk6 yrkande 4 och 2013/14:Sk7 yrkande 3.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD30161
V01801
KD16003
Totalt1601401633

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ändring av beställningsbemyndiganden och överlåtelse av fastighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen
a) att under 2014 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 600 000 000 kronor 2015-2048,
b) att under 2014 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 99 350 000 000 kronor 2015-2050,
c) att utan ersättning överlåta fastigheten Järfälla Barkarby 4:1 till Järfälla kommun.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:76 punkterna 2-4.

4. Beslutanderätt om trängselskatt på lokal och regional nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 1, 2013/14:Sk6 yrkande 1 och 2013/14:Sk7 yrkande 1.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP00232
FP21003
C20003
SD20171
V00181
KD16003
Totalt159995833

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Trängselskatt för utländska fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:Sk7 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 5.

6. Grundavdrag för trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 3.

7. Avståndsbaserat trängselskattesystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sk7 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 6 (MP)