Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU13

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Höjning av trängselskatten vissa tidsperioder (SkU13)

Trängselskatten på Essingeleden och i Stockholms innerstad ändras. Bland annat införs ytterligare en tidsperiod, klockan 6.00-6.29, då skatt ska betalas. Skatten för vissa tidsperioder kommer också att höjas. Skillnaderna under låg- och högsäsong ska också öka och trängselskatten ska höjas under högsäsong. Man behöver som högst betala 135 kr per dygn och bil under högsäsong. Trängselskatt tas även ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli samt för dagar före vissa helgdagar.

Syftet är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm. Trängselskatten delfinansierar också en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar att gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-19
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:SkU13

Höjning av trängselskatten vissa tidsperioder (SkU13)

Trängselskatten på Essingeleden och i Stockholms innerstad ändras. Bland annat införs ytterligare en tidsperiod, klockan 6.00-6.29, då skatt ska betalas. Skatten för vissa tidsperioder kommer också att höjas. Skillnaderna under låg- och högsäsong ska också öka och trängselskatten ska höjas under högsäsong. Man behöver som högst betala 135 kr per dygn och bil under högsäsong. Trängselskatt tas även ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli samt för dagar före vissa helgdagar.

Syftet är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm. Trängselskatten delfinansierar också en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-21
Debatt i kammaren: 2018-03-22
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:74 och avslår motion

2017/18:3965 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 269 38 0 42


2. Användning av intäkterna från trängselskatten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3965 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 2-4 och

2017/18:3966 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 77 0 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 2 3
Totalt 253 15 39 42