Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Ja till minskade socialavgifter för unga (SfU10)

I dag finns en ungdomsrabatt som innebär att socialavgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärdedel av ordinarie avgifter, med undantag för ålderspensionsavgiften. Men nu har regeringen föreslagit att socialavgifterna ska sänkas ytterligare för ungdomar som inte har fyllt 23 år. Det innebär att bara ålderspensionsavgiften på drygt 10 procent kommer att betalas för den som är under 23. Den ungdomsrabatt av socialavgifterna som finns i nuläget för personer som har fyllt 25 år, men inte 26, tas däremot bort helt.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 maj 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-18
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:SfU10

Ja till minskade socialavgifter för unga (SfU10)

I dag finns en ungdomsrabatt som innebär att socialavgifterna för personer som inte har fyllt 26 år bara är en fjärdedel av ordinarie avgifter, med undantag för ålderspensionsavgiften. Men nu har regeringen föreslagit att socialavgifterna ska sänkas ytterligare för ungdomar som inte har fyllt 23 år. Det innebär att bara ålderspensionsavgiften på drygt 10 procent kommer att betalas för den som är under 23. Den ungdomsrabatt av socialavgifterna som finns i nuläget för personer som har fyllt 25 år, men inte 26, tas däremot bort helt.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 maj 2015. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

bifaller proposition 2014/15:50 punkterna 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 3 0 88 22
M 71 0 0 13
SD 0 43 0 6
MP 3 0 19 3
C 17 0 0 5
V 1 0 17 3
KD 11 0 0 5
Totalt 120 43 124 62


2. Nedsättning av socialavgifterna för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD)

3. Socialavgifter i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:149 av Edward Riedl (M),

2014/15:226 av Edward Riedl (M),

2014/15:534 av Anders Ahlgren och Per Lodenius (C),

2014/15:1260 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och

2014/15:2375 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M).

Reservation 3 (SD)