Förändrad länsindelning m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Heby kommun förs över till Uppsala län (KU12)

Heby kommun förs den 1 januari 2007 över från Västmanlands län till Uppsala län. Frågan om att föra över Heby kommun till Uppsala län har diskuterats under lång tid. Kommunen genomförde en folkomröstning 1998, och en majoritet av de som röstade ville tillhöra Uppsala län.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till en motion om ändrad länsindelning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-11-24
Betänkande publicerat: 2005-11-24
Trycklov: 2005-11-24
Betänkande 2005/06:KU12

Alla beredningar i utskottet

2005-11-22, 2005-11-17, 2005-11-08

Heby kommun förs över till Uppsala län (KU12)

Heby kommun förs den 1 januari 2007 över från Västmanlands län till Uppsala län. Frågan om att föra över Heby kommun till Uppsala län har diskuterats under lång tid. Kommunen genomförde en folkomröstning 1998, och en majoritet av de som röstade ville tillhöra Uppsala län. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-30
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrad indelningslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K259 yrkande 1, 2004/05:K260, 2004/05:K448 och 2005/06:K309.

2. Ändrad länsindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om utvidgning av Uppsala län.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:24 och bifaller delvis motion 2004/05:K259 yrkande 2.

3. Finansiering av sjukvården i Västmanlands län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K1.