Folkrätt

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2004

Beslut

Motioner om folkrätt (UU11)

Riksdagen sade nej till motioner om folkrätt. Motionerna handlar bland annat om avvägningen mellan människors säkerhet och staters suveränitet. Andra motioner handlar om Internationella brottmålsdomstolen och folkrättsliga frågeställningar kring konflikten Israel-Palestina. Ett antal motioner handlar om specifika FN-konventioner. Motionerna lämnades in bland annat under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-18
Justering: 2004-04-22
Betänkande publicerat: 2004-04-30
Trycklov: 2004-04-30
Reservationer 14
Betänkande 2003/04:UU11

Alla beredningar i utskottet

2004-03-18, 2004-03-02, 2004-02-17, 2004-02-05

Motioner om folkrätt (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkrätt. Motionerna handlar bland annat om avvägningen mellan människors säkerhet och staters suveränitet. Andra motioner handlar om Internationella brottmålsdomstolen och folkrättsliga frågeställningar kring konflikten Israel-Palestina. Ett antal motioner handlar om specifika FN-konventioner. Motionerna lämnades in bland annat under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-05
4

Beslut

Beslut: 2004-05-06
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkrätten i framtiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U212 yrkande 7, 2002/03:U276 yrkandena 2 och 3, 2002/03:U280 yrkandena 4, 7 och 10, 2002/03:U322 yrkande 17, 2003/04:U15 yrkande 1, 2003/04:U215, 2003/04:U238 yrkande 1, 2003/04:U246 yrkandena 5 och 6, 2003/04:U282 yrkandena 8 och 9, 2003/04:U289 yrkande 1, 2003/04:U335 yrkande 10 och 2003/04:U352 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04708
c00193
fp00462
kd00285
v23016
mp12014
-0000
Totalt165479542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kampen mot terrorismen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U212 yrkandena 10-12, 2002/03:U228 yrkandena 5 och 6, 2002/03:U249 yrkandena 5 och 7, 2002/03:U277 yrkande 1, 2002/03:U304 yrkande 3, 2003/04:U282 yrkandena 5 och 6 och 2003/04:U352 yrkande 10.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c11065
fp45012
kd28005
v02406
mp00134
-0000
Totalt261242044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Israel och Palestina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U231 yrkandena 1-8, 2002/03:U245 yrkandena 1, 2 och 5, 2002/03:U275 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U283 yrkande 2, 2003/04:U259 yrkandena 1-4, 2003/04:U289 yrkandena 5 och 6, 2003/04:U302 yrkande 1, 2003/04:U311 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U313 yrkandena 1-4 och 2003/04:U340 yrkandena 3-5.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00478
c19003
fp42042
kd00285
v24006
mp01304
-0000
Totalt215137942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m10468
c19003
fp04512
kd00285
v24006
mp00125
-0000
Totalt174458743

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Internationella brottmålsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U258 yrkande 2, 2002/03:U297 yrkandena 2, 5, 6 och 8, 2003/04:U14 yrkande 9, 2003/04:U16 yrkande 2 och 2003/04:U282 yrkandena 11 och 12.

Reservation 10 (m)

5. Traktaträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U313 yrkande 23, 2003/04:U15 yrkande 4, 2003/04:U282 yrkande 16, 2003/04:U317 yrkande 2 och 2003/04:U352 yrkande 1.

6. Tilläggsprotokoll till Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ju278 yrkande 2.

Reservation 11 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c19003
fp45003
kd28005
v02406
mp01304
-0000
Totalt26937043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Tilläggsprotokoll till FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U16 yrkande 1 och 2003/04:U243.

Reservation 12 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m47008
c19003
fp46002
kd28005
v12306
mp01304
-0000
Totalt27136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. FN:s konvention om migrantarbetares och deras familjers rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U321.

Reservation 13 (mp)

9. Sexuell läggning och könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U287 yrkande 1, 2003/04:K418 yrkande 1, 2003/04:L350 yrkande 20, 2003/04:U16 yrkande 4, 2003/04:U282 yrkande 19 och 2003/04:U337 yrkande 2.

Reservation 14 (fp, v, mp)