Folkrätt

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2004

Beslut

Motioner om folkrätt (UU11)

Riksdagen sade nej till motioner om folkrätt. Motionerna handlar bland annat om avvägningen mellan människors säkerhet och staters suveränitet. Andra motioner handlar om Internationella brottmålsdomstolen och folkrättsliga frågeställningar kring konflikten Israel-Palestina. Ett antal motioner handlar om specifika FN-konventioner. Motionerna lämnades in bland annat under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-02-05, 2004-02-17, 2004-03-02, 2004-03-18

Motioner om folkrätt (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkrätt. Motionerna handlar bland annat om avvägningen mellan människors säkerhet och staters suveränitet. Andra motioner handlar om Internationella brottmålsdomstolen och folkrättsliga frågeställningar kring konflikten Israel-Palestina. Ett antal motioner handlar om specifika FN-konventioner. Motionerna lämnades in bland annat under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.