Folkhälsopolitik

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2005

Beslut

Nationellt program för att förhindra självmord (SoU11)

Samhället måste göra mer för att förhindra självmord. Riksdagen vill därför att ett nationellt program för att förhindra självmord ska tas fram. Riksdagen vill att regeringen tar fram ett nationellt program för självmordsprevention. Dessutom ska regeringen redovisa detta arbete till riksdagen. Självmord kan vara den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Riksdagen konstaterar att olika insatser gjorts i samhället, men anser att fler åtgärder behövs för att förhindra självmord. Alla riksdagspartier har lämnat in motioner som handlar om åtgärder för att förhindra att människor tar sina liv. Riksdagens uppmaning till regeringen grundar sig på dessa motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om självmordsprevention. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nationellt program för att förhindra självmord (SoU11)

Samhället måste göra mer för att förhindra självmord. Socialutskottet föreslår att ett nationellt program för att förhindra självmord ska tas fram. Socialutskottet vill att regeringen tar fram ett nationellt program för självmordsprevention. Dessutom ska regeringen redovisa detta arbete till riksdagen. Självmord kan vara den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Socialutskottet konstaterar att olika insatser gjorts i samhället, men anser att fler åtgärder behövs för att förhindra självmord. Alla riksdagspartier har lämnat in motioner som handlar om åtgärder för att förhindra att människor tar sina liv. Utskottets uppmaning till regeringen grundar sig på dessa motioner. Ett enigt socialutskott föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.