Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om folkhälsofrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat allmänna folkhälsofrågor, hälsofrämjande insatser, självmordsprevention samt sexualitet och reproduktiv hälsa. Andra frågor som tas upp är smittskydd, antibiotikaresistens och vaccinationsprogram.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-24
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-09
Reservationer 12
Betänkande 2014/15:SoU12

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om folkhälsofrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat allmänna folkhälsofrågor, hälsofrämjande insatser, självmordsprevention samt sexualitet och reproduktiv hälsa. Andra frågor som tas upp är smittskydd, antibiotikaresistens och vaccinationsprogram.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
13 förslagspunkter, 6 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för folkhälsan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 19,

2014/15:1053 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och

2014/15:1442 av Hannah Bergstedt (S).

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 0 74 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 225 74 0 50


2. Jämlik hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:139 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2014/15:704 av Håkan Bergman (S),

2014/15:1459 av Anna-Lena Sörenson (S),

2014/15:1723 av Désirée Pethrus (KD) och

2014/15:2501 av Eva Lohman (M).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 280 19 0 50


3. Hälsofrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:409 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2014/15:1804 av Solveig Zander (C) yrkande 2,

2014/15:1915 av Ellen Juntti och Pia Hallström (M),

2014/15:2618 av Lotta Olsson (M) och

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 1 0 73 10
SD 0 37 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 189 37 73 50


4. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1590 av Andreas Carlson (KD) yrkandena 1-3,

2014/15:471 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:715 av Agneta Gille m.fl. (S),

2014/15:1678 av Stefan Nilsson (MP),

2014/15:1983 av Stefan Nilsson (MP) yrkandena 1-4 och

2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)

5. Ungdomsmottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och

2014/15:2369 av Désirée Pethrus (KD).

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 243 37 19 50


6. Sexuell och reproduktiv hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD) och

2014/15:1388 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 8 (SD)

7. Hbt-frågor och transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3 och

2014/15:2475 av Eva Lohman (M).

Reservation 9 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 1 15 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 284 15 0 50


8. Informationsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:637 av Olof Lavesson (M),

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5 och

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 38.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 1 0 36 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 247 16 36 50


9. Hiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Handlingsplan mot hepatit C

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Allvarliga hälsohot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Antibiotikaresistens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkandena 1, 9 och 10,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 21,

2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 6.

Reservation 12 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 36 0 1 12
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 279 18 1 51


13. Vaccinationsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument