Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU6)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om folkhälsa, narkotika och tobak.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-23
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-21
Trycklov: 2007-02-21
Reservationer 24
Betänkande 2006/07:SoU6

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU6)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om folkhälsa, narkotika och tobak.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-01
25 förslagspunkter, 21 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för folkhälsan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So1 yrkande 2, 2006/07:So246 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So260 yrkande 1, 2006/07:So375 yrkande 3, 2006/07:So437 yrkande 3 och 2006/07:So452 yrkande 11.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s922135
m770020
c180011
fp170011
kd20004
v01606
mp00154
Totalt224181691

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hälsokonsekvensbeskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So375 yrkandena 1 och 12.

3. Hälsoindex i statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So375 yrkande 9.

Reservation 3 (v)

4. Ojämlikhet i hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K349 yrkande 16, 2006/07:U294 yrkande 9, 2006/07:So1 yrkande 1, 2006/07:So375 yrkande 6, 2006/07:So384 yrkandena 3 och 5, 2006/07:So391 och 2006/07:So464 yrkande 3.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

5. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 36, 2006/07:So331, 2006/07:So347 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:So384 yrkande 2.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s940036
m760021
c180011
fp170011
kd20004
v01606
mp01603
Totalt22532092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Skadliga ljudnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C205 yrkande 1 och 2006/07:So464 yrkande 6.

Reservation 7 (mp)

7. Allergisaneringscertifikat för hotellrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So241.

8. Helhetssyn miljö-hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So462 yrkande 1.

Reservation 8 (mp)

9. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So274, 2006/07:So375 yrkande 2, 2006/07:So434 och 2006/07:A270 yrkande 47.

Reservation 9 (v)

10. Pandemiberedskap och vaccinförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi244 yrkande 102.

Reservation 10 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s194035
m770020
c180011
fp170011
kd19005
v01606
mp16003
Totalt148110091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Översyn av smittskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So375 yrkande 15 och 2006/07:So463 yrkande 5.

Reservation 11 (v, mp)

12. Tvångsisolering av hivpositiva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So384 yrkande 6 och 2006/07:So484 yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (v, mp)

13. Vaccinationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So223, 2006/07:So326, 2006/07:So393 yrkande 5, 2006/07:So424, 2006/07:So433 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:So479.

14. Kampanj angående mässlingvaccin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So401.

15. Tuberkulos

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So254 och 2006/07:So402.

16. Sexualpolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So374 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (s)
Reservation 14 (v)

17. Trygg och säker sexualitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So310 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:So383 yrkandena 2 och 5.

Reservation 15 (s)
Reservation 16 (mp)

18. Sexualupplysning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So374 yrkande 3 och 2006/07:So379 yrkandena 6 och 8.

Reservation 17 (s, v)

19. Nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So294.

20. Kost och motion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So375 yrkande 11, 2006/07:So400, 2006/07:So415 och 2006/07:So425.

Reservation 18 (v)

21. Sällskapsdjurens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So305 yrkandena 1-7 och 2006/07:So364.

Reservation 19 (s)
Reservation 20 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s194035
m760021
c170012
fp161011
kd20004
v15106
mp00163
Totalt145961692

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Fritidsodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So387 och 2006/07:So474.

Reservation 21 (mp)

23. Kultur på recept

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So337.

24. Tobaksprevention m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So233, 2006/07:So260 yrkandena 2-6, 2006/07:So346, 2006/07:So375 yrkandena 13 och 14, 2006/07:So379 yrkande 2, 2006/07:So432 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So452 yrkande 3, 2006/07:So464 yrkandena 38 och 39 samt 2006/07:So485.

Reservation 22 (s)
Reservation 23 (v)
Reservation 24 (mp)

25. Narkotikaklassificering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju311 yrkande 6, 2006/07:So226 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So240, 2006/07:So268, 2006/07:So312 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So348 och 2006/07:So460 yrkandena 2-4.