Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 1990/91:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

107 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1991-05-02
Justering: 1991-05-30
Betänkande 1990/91:SoU23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-06-11
4

Beslut

Beslut: 1991-06-12

Protokoll med beslut