Folkhälsa

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-14
Justering: 2006-03-09
Betänkande publicerat: 2006-03-20
Trycklov: 2006-03-20
Reservationer 23
Betänkande 2005/06:SoU18

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-29
4

Beslut

Beslut: 2006-03-30
28 förslagspunkter, 24 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för folkhälsan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So399 yrkande 3, 2005/06:So547 yrkande 2, 2005/06:So606 yrkande 5, 2005/06:So641 yrkande 4 och 2005/06:A418 yrkande 10.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c01408
fp033015
kd02409
v22006
mp10007
-1001
Totalt147114088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hälsokonsekvensbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 13 och 2005/06:So554 yrkande 1.

Reservation 3 (fp, v)

3. Hälsoindex i statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So554 yrkande 8.

Reservation 4 (v)

4. Folkhälsoarbete för utrikesfödda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 47, 2005/06:So316 yrkande 1, 2005/06:So554 yrkande 2 och 2005/06:MJ351 yrkande 14.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (v, mp)

5. Regionala hälsoklyftor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So702 yrkande 7.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

6. Genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So554 yrkande 3.

7. HBT-personers livssituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkandena 17 och 24, 2005/06:L341 yrkandena 7 och 8 samt 2005/06:So685.

Reservation 8 (c, fp)

8. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So657 yrkande 1, 2005/06:L342 yrkande 22, 2005/06:L375 yrkande 39, 2005/06:So221 yrkande 1, 2005/06:So270 yrkandena 1 och 3, 2005/06:So432 yrkande 14, 2005/06:So439, 2005/06:So547 yrkandena 1 och 4, 2005/06:So606 yrkande 4, 2005/06:So665 yrkande 1 och 2005/06:Kr376 yrkande 33.

Reservation 9 (v)

9. Definiering av sjukdomsdiagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So547 yrkande 5.

10. Trygga och goda uppväxtvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So431 yrkande 6, 2005/06:So691 yrkande 1, 2005/06:So699 yrkande 20, 2005/06:So702 yrkande 9 och 2005/06:Kr412 yrkande 7.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)
Reservation 11 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c01408
fp033015
kd02409
v22006
mp1097
-1001
Totalt138114988

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Nationellt barnhälsoindex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So699 yrkandena 14 och 15.

Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m430012
c14008
fp330015
kd24009
v22006
mp1907
-0101
Totalt25110088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Skadliga ljudnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So226 yrkandena 1-3, 2005/06:So413, 2005/06:So699 yrkande 25, 2005/06:MJ351 yrkande 9 och 2005/06:Bo275 yrkande 1.

Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

13. Allergiförebyggande råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So294.

14. Elöverkänslighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So422 yrkande 1 och 2005/06:MJ351 yrkande 30.

Reservation 15 (c, kd)
Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m430012
c00148
fp310017
kd10239
v22006
mp01007
-0011
Totalt211103890

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Kemisk exponering och folkhälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ592 yrkandena 2-4 och 6.

Reservation 17 (mp)

16. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So326, 2005/06:So470 yrkande 1, 2005/06:So709 yrkandena 1 och 9 samt 2005/06:A368 yrkande 28.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)
Reservation 19 (v)

17. Sexualpolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K341 yrkande 6 och 2005/06:So649 yrkande 1.

Reservation 20 (v)

18. Sexualupplysning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So539, 2005/06:So599 och 2005/06:So699 yrkande 29.

Reservation 21 (mp)

19. Kost och motion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So426 yrkande 1, 2005/06:So492, 2005/06:So540, 2005/06:So569, 2005/06:So583, 2005/06:So680, 2005/06:So699 yrkande 36, 2005/06:Ub289 yrkande 2 och 2005/06:MJ395 yrkande 15.

Reservation 22 (mp)

20. Fler dietister och hälsoupplysare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub289 yrkande 4.

21. Sällskapsdjurens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So573 och 2005/06:MJ528 yrkande 2.

22. Fritidsodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So435 och 2005/06:So490.

23. Kultur på recept

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So483.

24. Ökad behandlingsverksamhet för spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr378 yrkande 2.

25. Vård för missbrukare av dopningspreparat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So4 yrkande 2.

26. Nationell kampanj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So634 yrkande 2.

27. Kunskapscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So470 yrkande 12.

Reservation 23 (fp)

28. Sömnapnésyndrom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So603.