Folkbokföringen i framtiden

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2013

Beslut

Folkbokföringen ska ske i kommun i stället för i församling (SkU25)

Från den 1 januari 2016 ska folkbokföring inte längre ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i en kommun. Samtidigt införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. Det är inte längre lämpligt att folkbokföringen följer församlingsindelningen eftersom staten inte längre kan påverka indelningen i församlingar. Sedan staten och Svenska kyrkan skildes åt genom kyrka-stat-reformen år 2000 har många församlingar slagits samman, vilket har gjort indelningen mer instabil. Att allt fler svenskar inte är medlemmar i Svenska kyrkan är ett annat argument för att folkbokföringen ska ske i kommunerna. Det är ändå viktigt att bevara den gamla indelningen i församlingar av kulturella och historiska skäl. Den gamla indelningen är också intressant med tanke på statistik och forskning. Därför införs distrikt i folkbokföringsdatabasen som motsvarar indelningen i församlingar före år 2000.

En enhetlig begravningsavgift för begravningar inom Svenska kyrkan införs den 1 januari 2016. Beslutet gäller i det här skedet inte Stockholm och Tranås, men regeringen kommer att utreda hur även dessa kommuner ska kunna omfattas av systemet.

Riksdagen beslutade också om en rad andra ändringar i reglerna för folkbokföring från den 1 januari 2014. Om ett barn bor ungefär lika mycket hos två vårdnadshavare ska vårdnadshavarna kunna välja var barnet ska vara folkbokfört, förutsatt att vårdnadshavarna är överens. Vid gemensam vårdnad ska en vårdnadshavare ha rätt att ensam överklaga ett beslut om barnets folkbokföring.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-14
Justering: 2013-05-16
Betänkande publicerat: 2013-05-21
Trycklov: 2013-05-20
Reservationer 10
bet 2012/13:SkU25

Alla beredningar i utskottet

2013-05-14, 2013-04-25

Folkbokföringen ska ske i kommun i stället för i församling (SkU25)

Från den 1 januari 2016 ska folkbokföring inte längre ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i en kommun. Samtidigt införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. Det är inte längre lämpligt att folkbokföringen följer församlingsindelningen eftersom staten inte längre kan påverka indelningen i församlingar. Sedan staten och Svenska kyrkan skildes åt genom kyrka-stat-reformen år 2000 har många församlingar slagits samman, vilket har gjort indelningen mer instabil. Att allt fler svenskar inte är medlemmar i Svenska kyrkan är ett annat argument för att folkbokföringen ska ske i kommunerna. Det är ändå viktigt att bevara den gamla indelningen i församlingar av kulturella och historiska skäl. Den gamla indelningen är också intressant med tanke på statistik och forskning. Därför införs distrikt i folkbokföringsdatabasen som motsvarar indelningen i församlingar före år 2000.

En enhetlig begravningsavgift för begravningar inom Svenska kyrkan ska införas den 1 januari 2016. Förslaget gäller i det här skedet inte Stockholm och Tranås, men regeringen kommer att utreda hur även dessa kommuner ska kunna omfattas av systemet.

Regeringen föreslår också en rad andra ändringar i reglerna för folkbokföring från den 1 januari 2014. Om ett barn bor ungefär lika mycket hos två vårdnadshavare ska vårdnadshavarna kunna välja var barnet ska vara folkbokfört, förutsatt att vårdnadshavarna är överens. Vid gemensam vårdnad ska en vårdnadshavare ha rätt att ensam överklaga ett beslut om barnets folkbokföring.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-29
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
9 förslagspunkter, 2 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen i de delar som innebär att folkbokföring inte längre ska ske i församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Folkbokföring på fastighet, lägenhet och i kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om att folkbokföring ska ske i kommun och inte i församling och om distrikt inom folkbokföringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkterna 2-6, alla i denna del, och avslår motionerna
2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 1-3 och
2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson (SD) yrkande 5.

Reservation 2 (S, MP)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02005
FP19005
C20003
SD00191
V17002
KD17002
Totalt1721201938

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Hanteringen av begravningsavgifterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om hanteringen av begravningsavgifterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkterna 1, 3 och 7, alla i denna del, och avslår motion
2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 4-6.

Reservation 4 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD19001
V17002
KD17002
Totalt210100039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Avregistrering från folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om avregistrering från folkbokföringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion
2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP20005
FP18006
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Personer som bor på äldreboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om folkbokföring av personer som bor på äldreboenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion
2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag om folkbokföring av barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion
2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S982012
M98009
MP20005
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M970010
MP02005
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Propositionen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag i övrigt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del.

9. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,
2. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
3. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
4. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
5. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,
6. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
7. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkterna 1-7, alla i denna del, och avslår motionerna
2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 4 i denna del och
2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson (SD) yrkande 1 i denna del.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (SD)