Folkbildningsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2015

Beslut

Nej till motioner om folkbildning (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om folkbildningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om vikten av folkbildning, satsning på digital folkbildning, kvalitetssäkring av folkbildningen och om ensamkommande barn och ungdomar på folkhögskola.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-03-12, 2015-03-24

Nej till motioner om folkbildning (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om folkbildningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om vikten av folkbildning, satsning på digital folkbildning, kvalitetssäkring av folkbildningen och om ensamkommande barn och ungdomar på folkhögskola.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.