Folkbildning

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2004

Beslut

Motioner om folkbildning (KrU5)

Riksdagen sade nej till motioner om folkbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2001, 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om folkbildning (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2001, 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.