Folkbildning och spelfrågor

Kulturutskottets bet 2015/16:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Nej till motioner om folkbildning och spelfrågor (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om folkbildning och spelfrågor. Skälet är bland annat att utredningar och arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt att riksdagen tidigare tagit ställning i vissa av frågorna. Motionerna handlar bland annat om utvärderingen av folkbildningen, folkbildningens roll i att stärka livslångt lärande och bekämpa utanförskap, studieförbund och integrationsfrågor, reglering av spelmarknaden, tillståndskrav för bingo samt e-sport.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-01
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-31
Reservationer 7
bet 2015/16:KrU8

Nej till motioner om folkbildning och spelfrågor (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om folkbildning och spelfrågor. Skälet är bland annat att utredningar och arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt att riksdagen tidigare tagit ställning i vissa av frågorna. Motionerna handlar bland annat om utvärderingen av folkbildningen, folkbildningens roll i att stärka livslångt lärande och bekämpa utanförskap, studieförbund och integrationsfrågor, reglering av spelmarknaden, tillståndskrav för bingo samt e-sport.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-13
Debatt i kammaren: 2016-04-14
4

Beslut

Beslut: 2016-04-20
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vikten av att utvärdera folkbildningens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2134 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M)

2. Folkbildningens roll i att stärka det livslånga lärandet och att bekämpa utanförskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2134 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 15
SD 45 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 229 69 0 51


3. Studieförbund och integrationsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 0 45 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 234 45 19 51


4. Krav på personnummer för att studieförbund ska få bidrag vid deltagande i en studiecirkel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3029 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 45 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 279 19 0 51


5. Reglering av spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:757 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1737 av Christian Holm Barenfeld (M),

2015/16:1883 av Elin Lundgren (S),

2015/16:2152 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 29,

2015/16:2546 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2015/16:2657 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2015/16:2761 av Hanna Wigh (SD),

2015/16:2921 av Jan R Andersson m.fl. (M) och

2015/16:2996 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 0 45 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 240 45 13 51


6. Tillståndskrav för bingo

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2200 av Hans Hoff (S).

7. E-sport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:924 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2015/16:976 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:2216 av Niclas Malmberg och Agneta Börjesson (båda MP) yrkandena 1 och 2.

8. Samla aktörer inom spelområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2216 av Niclas Malmberg och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 4.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:180 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1104 av Said Abdu (FP) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1849 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.