FN och vissa multilaterala frågor

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2003

Beslut

Motioner om FN och multilaterala frågor (UU8)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om Sverige i Förenta nationerna. Motioner om FN och multilaterala frågor avslogs. Motionerna handlar bl.a. om FN:s organisation, säkerhetsrådet och mänskliga rättighetsfrågor i ett multilateralt perspektiv.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-29
Justering: 2003-05-15
Betänkande publicerat: 2003-05-16
Trycklov: 2003-05-16
Reservationer 28
Betänkande 2002/03:UU8

Motioner om FN och multilaterala frågor (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om Sverige i Förenta nationerna. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om FN och multilaterala frågor. Motionerna handlar bl.a. om FN:s organisation, säkerhetsrådet och mänskliga rättighetsfrågor i ett multilateralt perspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-22
4

Beslut

Beslut: 2003-05-23
19 förslagspunkter, 11 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U7 yrkandena 1-6, 2002/03:U311 yrkandena 1, 3 och 4, 2002/03:U313 yrkande 31 och 2002/03:U322 yrkande 24.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m042013
c00157
fp38019
kd00267
v25005
mp00134
-0000
Totalt182425570

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. FN och fredsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U212 yrkandena 5 och 13.

Reservation 5 (c)

3. FN och bidragen till den reguljära budgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U8 yrkande 3, 2002/03:U212 yrkande 2 och 2002/03:U311 yrkandena 7-10.

Reservation 6 (c)
Reservation 7 (mp)

4. Säkerhetsrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U6, 2002/03:U7 yrkande 7, 2002/03:U212 yrkande 1, 2002/03:U276 yrkande 4, 2002/03:U311 yrkandena 2, 5 och 6 och 2002/03:U322 yrkande 22.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)
Reservation 11 (mp)

5. FN och mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U8 yrkandena 5 och 9, 2002/03:U224 yrkande 3, 2002/03:U228 yrkandena 2 och 3, 2002/03:U296 yrkande 6 och 2002/03:U322 yrkande 21.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m004213
c15007
fp03909
kd00267
v25005
mp13004
-0000
Totalt172396870

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utbildningsinsatser kring frågor om mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U284 yrkande 22 och 2002/03:U296 yrkande 1.

Reservation 15 (kd)

7. FN och internationella konventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U261 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:U296 yrkande 2.

Reservation 16 (kd)

8. Folkrätten i svensk utrikespolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U8 yrkande 1, 2002/03:U212 yrkande 3, 2002/03:U228 yrkandena 9 och 10, 2002/03:U296 yrkande 3 och 2002/03:U311 yrkande 11.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (c)
Reservation 20 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m420013
c00157
fp03819
kd00267
v25005
mp00134
-0000
Totalt186385570

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. FN och konfliktförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U272 yrkande 7 och 2002/03:U311 yrkande 12.

Reservation 21 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m420013
c15007
fp39009
kd26007
v02505
mp01304
-0000
Totalt24138070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Internationella brottmålsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U8 yrkande 10, 2002/03:U212 yrkande 4 och 2002/03:U228 yrkandena 12 och 13.

11. Kvinnors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U8 yrkande 6.

Reservation 22 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m420013
c15007
fp03909
kd26007
v02505
mp4904
-0000
Totalt20673070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. FN och befolkningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U8 yrkandena 4, 7 och 8 och 2002/03:U328 yrkande 16.

Reservation 23 (fp, v, mp)
Reservation 24 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m420013
c15007
fp03909
kd20247
v02505
mp01304
-0000
Totalt178772470

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Fredsinitiativ och övervakningsstyrka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U249 yrkandena 1 och 2.

Reservation 25 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m420013
c15007
fp39009
kd26007
v02505
mp01304
-0000
Totalt24138070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Sanktionspolitik och flygförbudszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U257 yrkande 2, 2002/03:U272 yrkandena 2-6, 8 och 9 och 2002/03:U273 yrkandena 1, 6 och 10.

15. Internflyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U286.

Reservation 26 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m420013
c15007
fp39009
kd26007
v02505
mp01304
-0000
Totalt24138070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. FN-konferenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U252, 2002/03:U296 yrkande 4, 2002/03:MJ490 yrkande 3 och 2002/03:A322 yrkande 2.

Reservation 27 (mp)

17. Sverige i FN

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U8 yrkande 2 och 2002/03:U268 yrkande 1.

Reservation 28 (kd)

18. FN-byggnadens utsmyckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U255.

19. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:83 till handlingarna.