FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets bet 2014/15:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2015

Beslut

Nej till motioner om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om Förenta nationerna (FN) och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråds ansvar för internationell fred och säkerhet. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Sverige kandiderar till en plats i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Utskottet stöder Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Utrikesutskottet anser vidare bland annat att de mänskliga rättigheterna även i fortsättningen ska vara en central och integrerad del av Sveriges utrikespolitik.

Utskottets förslag till beslut: Avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-23
Justering: 2015-05-05
Trycklov: 2015-05-11
Reservationer 8
bet 2014/15:UU15

Alla beredningar i utskottet

2015-04-23, 2015-04-16, 2015-04-09, 2015-03-26

Nej till motioner om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om Förenta nationerna (FN) och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråds ansvar för internationell fred och säkerhet. Utskottet hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Sverige kandiderar till en plats i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Utskottet stöder Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Utrikesutskottet anser vidare bland annat att de mänskliga rättigheterna även i fortsättningen ska vara en central och integrerad del av Sveriges utrikespolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-19
Debatt i kammaren: 2015-05-20
4

Beslut

Beslut: 2015-05-20
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2015

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förenta nationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Övergripande MR-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1 och

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 3-5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

3. Utredning om ökat stöd till demokratiaktivister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1879 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 104 0 0 9
M 0 79 0 5
SD 40 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 187 128 0 34


4. Mänskliga rättigheter och internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

5. Kvinnors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1880 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkandena 1, 2, 4 och 8,

2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2-5 och

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 16 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 260 40 16 33


6. Barnets rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 7 (SD)

7. Religiösa minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 7 och

2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 275 40 0 34


8. Hbtq-personers rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Internationella brottmålsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrka motionsyrkanden.