Fjärrvärmelag m.m.

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2008

Beslut

Nya regler om fjärrvärme ska stärka kundernas ställning (NU11)

Fjärrvärmeföretag blir skyldiga att förhandla med fjärrvärmekunder om vissa avtalsvillkor om kunden begär det. Det gäller bland annat priset på fjärrvärme. Skulle man inte komma överens kan någon av parterna ansöka om medling hos en fjärrvärmenämnd som ska finnas hos Statens energimyndighet. Fjärrvärmeföretagen ska redovisa fler uppgifter än tidigare i sin årsredovisning. Då kan Energimarknadsinspektionen lättare övervaka marknaden. Företagen ska också se till att prisuppgifter finns enkelt tillgängliga för både kunder och allmänheten. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-01
Justering: 2008-04-17
Betänkande publicerat: 2008-04-28
Trycklov: 2008-04-28
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:NU11

Nya regler om fjärrvärme ska stärka kundernas ställning (NU11)

Fjärrvärmeföretag blir skyldiga att förhandla med fjärrvärmekunder om vissa avtalsvillkor om kunden begär det. Det gäller bland annat priset på fjärrvärme. Skulle man inte komma överens kan någon av parterna ansöka om medling hos en fjärrvärmenämnd som ska finnas hos Statens energimyndighet. Fjärrvärmeföretagen ska redovisa fler uppgifter än tidigare i sin årsredovisning. Då kan Energimarknadsinspektionen lättare övervaka marknaden. Företagen ska också se till att prisuppgifter finns enkelt tillgängliga för både kunder och allmänheten. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-08
4

Beslut

Beslut: 2008-05-14
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Prövning av oskälig prissättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N9 yrkandena 1-3, 2007/08:N10, 2007/08:N11 yrkande 2, 2007/08:N337 och 2007/08:N366.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m840013
c22007
fp24004
kd18006
v01903
mp01306
Totalt148141060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C371 yrkande 15, 2007/08:N9 yrkande 5, 2007/08:N11 yrkande 1, 2007/08:N223, 2007/08:N234 och 2007/08:N243.

Reservation 2 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m840013
c23006
fp24004
kd19005
v30163
mp01306
Totalt1531221658

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Investeringsstöd för fjärrvärmeutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N9 yrkande 4 och 2007/08:N11 yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m830014
c23006
fp23005
kd19005
v01903
mp01306
Totalt148142059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fjärrvärmeföretagens regelbörda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N9 yrkande 6.

Reservation 4 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c23006
fp24004
kd19005
v00193
mp01306
Totalt1501231957

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Införandet av en fjärrvärmelag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. antar regeringens förslag till
a) fjärrvärmelag,
b) lag om ändring i brottsbalken,
c) lag om ändring i ellagen (1997:857),
2. bemyndigar regeringen att låta Statens energimyndighet, eller den myndighet som regeringen bestämmer, disponera medel som betalas in i ansökningsavgift för medling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:60 punkterna 1 och 2.