Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2020

Beslut

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning (UbU23)

Fjärrundervisning får användas bland annat om det för viss undervisning inte finns någon behörig lärare eller om det är för få elever i skolan.

Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte delta i undervisning i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Båda dessa former av undervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna i skollagen börjar gälla den 1 augusti 2020 och tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021. En ändring i offentlighets- och sekretesslagen börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-08
Reservationer 10
Betänkande 2019/20:UbU23

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning (UbU23)

Fjärrundervisning ska få användas bland annat om det för viss undervisning inte finns någon behörig lärare eller om det är för få elever i skolan.

Distansundervisning ska få användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte delta i undervisning i skolans lokaler.

De nya reglerna föreslås gälla grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Båda dessa former av undervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

Det här är förslag från regeringen som utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till.

De nya reglerna i skollagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2020 och tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021. En ändring i offentlighets- och sekretesslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-17
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800)2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:127 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2019/20:3561 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3569 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 11 10 294


2. Vissa frågor om fjärrundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3561 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2019/20:3564 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3569 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1-6 och 8 samt

2019/20:3571 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 4 24 294


3. Vissa frågor om distansundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3561 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2019/20:3569 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 10 och 11 samt

2019/20:3571 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 4-6.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 10 14 294


4. Distansundervisning i praktiskt-estetiska ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3564 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:3569 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:3571 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 10 (M, KD)