Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fiskeripolitik. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om EU:s fiskeripolitik, småskaligt fiske, tillstånd till vattenbruk och insjöfiske.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fiskeripolitik. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om EU:s fiskeripolitik, småskaligt fiske, tillstånd till vattenbruk och insjöfiske.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.