Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2010

Beslut

Regeringens redovisning av fiskeripolitiken (MJU22)

I en skivelse berättar regeringen om utvecklingen inom fiskeripolitiken. Det handlar om statliga insatser och effekterna av desamma. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra något tillägg. Riksdagen sa samtidigt säger nej till ett 30-tal motioner som handlar om fiskeripolitik. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2009.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-20
Justering: 2010-05-20
Betänkande publicerat: 2010-05-21
Trycklov: 2010-05-21
Reservationer 15
Betänkande 2009/10:MJU22

Regeringens redovisning av fiskeripolitiken (MJU22)

I en skivelse berättar regeringen om utvecklingen inom fiskeripolitiken. Det handlar om statliga insatser och effekterna av desamma.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något tillägg.

Utskottet föreslår också att riksdagen samtidigt säger nej till ett 30-tal motioner som handlar om fiskeripolitik. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-03
4

Beslut

Beslut: 2010-06-03
24 förslagspunkter, 22 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av fiskelagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ245, 2009/10:MJ394 yrkande 2, 2009/10:MJ413 och 2009/10:MJ414.

2. Grönt kort för yrkesfiskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ480 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m750021
c22007
fp19009
kd18006
v01606
mp01207
-1000
Totalt135131083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Nyttjanderätter för fisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ3 yrkande 6 och 2009/10:MJ378 yrkande 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Fiskevårdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ3 yrkande 7.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Avgift på fiskuttag för större fiskeföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ480 yrkande 5.

Reservation 4 (mp)

6. Den gemensamma fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ326, 2009/10:MJ385 och 2009/10:MJ480 yrkande 2.

Reservation 5 (mp)

7. Parlamentarisk fiskegrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ474 yrkande 18.

8. Utkast av fisk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ3 yrkande 5, 2009/10:MJ339, 2009/10:MJ343, 2009/10:MJ378 yrkande 2, 2009/10:MJ450, 2009/10:MJ474 yrkande 16 i denna del och 2009/10:MJ480 yrkande 11 i denna del.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1103026
m760020
c22007
fp19009
kd18006
v01606
mp01207
-1000
Totalt137131081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Landningsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ474 yrkande 16 och 2009/10:MJ480 yrkande 11.

10. Fiskerekommendationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ3 yrkande 1, 2009/10:MJ378 yrkande 1 och 2009/10:MJ474 yrkande 15.

Reservation 7 (s, v, mp)

11. Marina reservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ249.

12. Fiskeflottans storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ3 yrkande 2.

Reservation 8 (s, v, mp)

13. Subventioner till fiskeflottan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ474 yrkande 17 och 2009/10:MJ480 yrkande 4.

14. Skatt på fartygsbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ3 yrkande 3.

Reservation 9 (s, v, mp)

15. Åtgärder för småskaligt fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ480 yrkande 6.

Reservation 10 (s, v, mp)

16. Ålfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ294 yrkandena 1, 2 och 4 samt 2009/10:MJ398 yrkande 1.

17. Fiskerikontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ480 yrkande 10.

Reservation 11 (mp)

18. Konsumentinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ3 yrkande 10 och 2009/10:MJ348.

Reservation 12 (s, v, mp)

19. Vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ3 yrkande 9.

Reservation 13 (s, v, mp)

20. Fritids- och turistfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ3 yrkande 8, 2009/10:MJ423 och 2009/10:MJ439.

Reservation 14 (s, v, mp)

21. Ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ3 yrkande 11.

22. EU:s fiskeavtal med tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ3 yrkande 4, 2009/10:MJ468 yrkande 20 och 2009/10:MJ480 yrkande 9.

Reservation 15 (s, v, mp)

23. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ247 och 2009/10:MJ389.

24. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:187 till handlingarna.