Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2010

Beslut

Regeringens redovisning av fiskeripolitiken (MJU22)

I en skivelse berättar regeringen om utvecklingen inom fiskeripolitiken. Det handlar om statliga insatser och effekterna av desamma. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra något tillägg. Riksdagen sa samtidigt säger nej till ett 30-tal motioner som handlar om fiskeripolitik. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2009.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Regeringens redovisning av fiskeripolitiken (MJU22)

I en skivelse berättar regeringen om utvecklingen inom fiskeripolitiken. Det handlar om statliga insatser och effekterna av desamma.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något tillägg.

Utskottet föreslår också att riksdagen samtidigt säger nej till ett 30-tal motioner som handlar om fiskeripolitik. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.