Filmpolitiska frågor

Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2012

Beslut

Filmpolitiska frågor (KrU2)

Hösten 2012 kom staten och aktörer inom den svenska tv- och filmbranschen överens om ett nytt filmavtal för perioden 2013-2015. I avtalet behandlas bland annat frågan om stöd till svensk film. Regeringen föreslår att avtalets parter vid inkomstbeskattning även i fortsättningen får avdrag för de avgifter och bidrag som de enligt avtalet ska betala till Svenska Filminstitutet. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag men med ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen med ändring av ikraftträdande och övergångsbestämmelserna - förslagspunkt 1. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Filmpolitiska frågor (KrU2)

Hösten 2012 kom staten och aktörer inom den svenska tv- och filmbranschen överens om ett nytt filmavtal för perioden 2013-2015. I avtalet behandlas bland annat frågan om stöd till svensk film. Regeringen föreslår att avtalets parter vid inkomstbeskattning även i fortsättningen får avdrag för de avgifter och bidrag som de enligt avtalet ska betala till Svenska Filminstitutet. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag men med ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag om filmpolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.