Fastighetsrättsliga frågor m.m.

BOUs betänkande 2003/04:BOU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

Ersättningsreglerna i expropriationslagen utvärderas (BoU5)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera hur ersättningsreglerna i expropriationslagen fungerar och om de leder till rimliga resultat för den enskilde. Expropriation innebär att enskildas egendom tas i anspråk för att tillgodose olika samhällsnyttiga ändamål. Kommunen har till exempel rätt att expropriera mark som ska användas för tätbebyggelse. Den enskilde har rätt till ersättning för den egendom som exproprieras. Under senare år har reglerna alltmer kommit till användning vid förvärv där förvärvaren är en privat aktör som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med anledning av förslag i fem motioner angående expropriationslagens ersättningsregler. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-22
Justering: 2004-02-19
Betänkande publicerat: 2004-02-24
Trycklov: 2004-02-24
Reservationer 12
Betänkande 2003/04:BOU5

Ersättningsreglerna i expropriationslagen utvärderas (BoU5)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utvärdera hur ersättningsreglerna i expropriationslagen fungerar och om de leder till rimliga resultat för den enskilde. Expropriation innebär att enskildas egendom tas i anspråk för att tillgodose olika samhällsnyttiga ändamål. Kommunen har till exempel rätt att expropriera mark som ska användas för tätbebyggelse. Den enskilde har rätt till ersättning för den egendom som exproprieras. Under senare år har reglerna alltmer kommit till användning vid förvärv där förvärvaren är en privat aktör som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Bostadsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-04
4

Beslut

Beslut: 2004-03-10
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jordförvärvslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N330 yrkande 4, 2003/04:N335 yrkande 7 i denna del och 2003/04:Bo272 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (c, kd, mp)
Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m39079
c01705
fp40008
kd02706
v25005
mp01403
-0000
Totalt22958755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c10165
fp40008
kd00276
v25005
mp10133
-0000
Totalt192465655

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förvärv av permanenthus för fritidsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N249 yrkande 1, 2003/04:N328 yrkande 13, 2003/04:N335 yrkande 7 i denna del, 2003/04:N338 yrkandena 2 och 3, 2003/04:Bo220, 2003/04:Bo232, 2003/04:Bo233 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Bo254 yrkande 7.

Reservation 3 (m, fp, kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c00175
fp04008
kd12606
v25005
mp10133
-0000
Totalt1521123055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kommunala förköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo258 yrkande 11.

Reservation 6 (m)

4. Avskaffande av tomträttsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo258 yrkande 5.

Reservation 7 (m, c)

5. Friköp av tomträtter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo254 yrkande 2 och 2003/04:Bo258 yrkande 6.

Reservation 8 (m, c, fp)

6. Expropriationsändamålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ476 yrkande 4, 2003/04:Bo246 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Bo258 yrkandena 1 och 2 i denna del.

Reservation 9 (m, c)

7. Expropriationsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2003/04:MJ404 yrkande 2, 2003/04:MJ476 yrkande 3, 2003/04:Bo246 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Bo254 yrkande 3 och 2003/04:Bo258 yrkandena 2 i denna del och 3.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c17005
fp40008
kd27006
v02505
mp14003
-0000
Totalt26925055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Samfälligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo277.

9. Ägofredslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo202 yrkande 1.

Reservation 11 (c, v)

10. Häradsallmänningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo207.

11. Länsindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K241 yrkande 18.

Reservation 12 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c01705
fp38109
kd26106
v25005
mp14003
-0000
Totalt27419056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag