Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om fastighetsrätt. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om störningsservitut, arrende, andelstal i vägsamfälligheter, expropriationsersättning och förköpsrätt av mark.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om fastighetsrätt. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om störningsservitut, arrende, andelstal i vägsamfälligheter, expropriationsersättning och förköpsrätt av mark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.