Fastighetsrätt

Civilutskottets bet 2015/16:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om fastighetsrätt. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om störningsservitut, arrende, andelstal i vägsamfälligheter, expropriationsersättning och förköpsrätt av mark.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-29
Reservationer 9
bet 2015/16:CU15

Alla beredningar i utskottet

2016-02-25

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om fastighetsrätt. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om störningsservitut, arrende, andelstal i vägsamfälligheter, expropriationsersättning och förköpsrätt av mark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-06
Debatt i kammaren: 2016-04-07
4

Beslut

Beslut: 2016-04-07
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Störningsservitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:792 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2014/15:1959 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2402 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (M),

2015/16:528 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2015/16:682 av Krister Hammarbergh (M) och

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 7.

Reservation 1 (SD)

2. Arrende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M),

2015/16:945 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (båda M),

2015/16:1382 av Börje Vestlund (S),

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 23 och

2015/16:2530 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 2 (SD)

3. Avskaffande av tomträttsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2343 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 1 och

2015/16:711 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 2.

4. Andelstal i vägsamfälligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:554 av Anders Åkesson m.fl. (C),

2015/16:2999 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C),

2015/16:3139 av Per Åsling (C) yrkande 1 och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 3 (C)

5. Rätt att anordna cykelvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:364 av Lotta Finstorp (M) och

2015/16:693 av Lotta Finstorp (M).

6. Expropriationsersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:214 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) yrkandena 1-4,

2014/15:278 av Anders Åkesson och Anders Ahlgren (C),

2014/15:536 av Kerstin Lundgren (C),

2014/15:553 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C) yrkande 4,

2014/15:695 av Jan Ericson (M),

2015/16:1377 av Anders Åkesson och Anders Ahlgren (båda C),

2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 4 och

2015/16:2530 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 230 42 18 59


7. Äganderätten och fastighetsbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:391 av Anette Åkesson (M).

8. Förköpslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:1010 av Kent Härstedt (S) och

2015/16:1884 av Niklas Karlsson m.fl. (S).

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 272 18 0 59


9. Lagfartskapning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:483 av Phia Andersson (S).

10. Målvakter vid fastighetsaffärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2455 av Johan Hedin (C) yrkande 6.

Reservation 7 (C)

11. Översyn av fastighetsmäklarlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1172 av Cecilia Magnusson (M).

12. Fideikommiss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (S),

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 22 och

2015/16:1404 av Petter Löberg (S).

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 272 18 0 59


13. Friköp av historiska arrenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson (S).

Reservation 9 (V)