Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om jordbruksarrende och vägsamfälligheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU7)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om jordbruksarrende och vägsamfälligheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.