Fastighetsrätt

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om jordabalkens regler om köp och fel, fastighetsmäklarlagen, tomträtt, bostadsarrende samt expropriation.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut.

Motionerna handlar bland annat om jordabalkens regler om köp och fel, fastighetsmäklarlagen, tomträtt, bostadsarrende samt expropriation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.