Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2011

Beslut

Anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3 (AU11)

Riksdagen uppmanar regeringen att stoppa nya anvisningar av långtidsarbetslösa personer till jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Riksdagen ber också regeringen att skyndsamt redovisa för riksdagen vilka åtgärder som man vidtagit med anledning av uppmaningen. Enligt beslutet har långtidsarbetslösa placerats i fas 3 utan att regeringen låtit kontrollera seriositet och kvalitet. Vissa deltagare erbjuds inte någon meningsfull sysselsättning. Andra deltagare får utföra reguljära arbetsuppgifter. Jobb- och utvecklingsgaranti för personer som varit långvarigt arbetslösa infördes 2007. Aktiviteterna är indelade i tre faser. Den första och andra fasen fokuserar på intensifierat jobbsökande respektive olika arbetsmarknadspolitiska program. Efter 450 arbetslösa dagar förs alla över 25 år över till garantins sista del, fas 3. Syftet med fas 3 är att långtidsarbetslösa ska erbjudas sysselsättning hos en anordnare med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag om att stoppa anvisningar till fas 3 och om att regeringen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-17
Justering: 2011-05-19
Betänkande publicerat: 2011-05-27
Trycklov: 2011-05-26
Reservationer 1
Betänkande 2010/11:AU11

Anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3 (AU11)

Riksdagen föreslås uppmana regeringen att stoppa nya anvisningar av långtidsarbetslösa personer till jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen ska be regeringen att skyndsamt redovisa för riksdagen vilka åtgärder som man vidtagit med anledning av uppmaningen. Enligt utskottet har långtidsarbetslösa under flera års tid slentrianmässigt placerats i en åtgärd utan att regeringen låtit kontrollera seriositet och kvalitet. Vissa deltagare erbjuds inte någon meningsfull sysselsättning. Andra deltagare får utföra reguljära arbetsuppgifter.

Jobb- och utvecklingsgaranti för personer som varit långvarigt arbetslösa infördes 2007. Aktiviteterna är indelade i tre faser. Den första och andra fasen fokuserar på intensifierat jobbsökande respektive olika arbetsmarknadspolitiska program. Efter 450 arbetslösa dagar förs alla över 25 år över till garantins sista del, fas 3. Syftet med fas 3 är att långtidsarbetslösa ska erbjudas sysselsättning hos en anordnare med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-09
4

Beslut

Beslut: 1899-01-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om att stoppa anvisningar till fas 3 och om att regeringen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M094013
MP21004
FP02004
C01904
SD20000
V18001
KD01603
Totalt152149048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag