Familjehemsvård

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2003

Beslut

Familjehemsvård (SoU10)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda familjehemsvården. Regeringen har tidigare meddelat att den ska utreda den sociala barn- och ungdomsvården och presentera en nationell handlingsplan. Med anledning av ett förslag från Riksdagens revisorer samt motionsförslag föreslår riksdagen att följande saker ska ingå i den kommande utredningen: En strategi för familjehemsvårdens utveckling. En kartläggning av den pågående utvecklingen. En satsning på att underlätta för kommunerna att hitta nya familjehem. Utredningen bör behandla metodutveckling av socialtjänstens arbete med familjehemsvård, forskning om vårdens effekter och den statliga tillsynen av familjehemsvården.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag punkterna 1-3 och 5-7 samt till vissa motioner om social barn- och ungdomsvård. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Familjehemsvård (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda familjehemsvården. Regeringen har tidigare meddelat att den ska utreda den sociala barn- och ungdomsvården och presentera en nationell handlingsplan. Med anledning av ett förslag från Riksdagens revisorer samt motionsförslag föreslår utskottet att bl.a. följande saker ska ingå i den kommande utredningen: En strategi för familjehemsvårdens utveckling. En kartläggning av den pågående utvecklingen. En satsning på att underlätta för kommunerna att hitta nya familjehem. Utredningen bör behandla metodutveckling av socialtjänstens arbete med familjehemsvård, forskning om vårdens effekter och den statliga tillsynen av familjehemsvården.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.