Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2020

Beslut

Extra ändringsbudget: Förlängd ersättningsperiod för personer i riskgrupp (FiU36)

Personer i riskgrupp ska kunna få mer pengar

Coronaviruset är extra farligt för vissa personer.
Det kallas att de personerna är i riskgrupp.

Det är viktigt att personerna i riskgrupp kan stanna hemma
så att de inte blir smittade av coronaviruset.
Samma sak gäller de som bor
tillsammans med någon i riskgrupp.

Alla de här personerna
kan få pengar från staten
eftersom de
inte kan gå till jobbet och få lön.

I somras bestämde riksdagen att
de här personerna kan få pengar under
längst 90 dagar.

Men nu har riksdagen bestämt
att personerna ska få pengar
under längst 184 dagar
eftersom coronaviruset fortsätter att finnas kvar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för att lindra konsekvenserna av coronavirusets spridning.

Förslaget innebär att ersättningsperioden förlängs från 90 dagar till högst 184 dagar för

  • viss sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
  • viss smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp
  • viss tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

Regeringens förslag innebär att de anvisade medlen i statens budget för 2020 ökar med 160 miljoner kronor 2020.

Syftet med förlängningen är att behålla skyddet av dem som har störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Förlängningen av antalet ersättningsdagar innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motion, bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Extra ändringsbudget: Förslag om förlängd ersättningsperiod för personer i riskgrupp (FiU36)

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för att lindra konsekvenserna av coronavirusets spridning.

Förslaget innebär att ersättningsperioden förlängs från 90 dagar till högst 184 dagar för

  • viss sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
  • viss smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp
  • viss tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

Regeringens förslag innebär att de anvisade medlen i statens budget för 2020 ökar med 160 miljoner kronor 2020.

Syftet med förlängningen är att behålla skyddet av dem som har störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Förlängningen av antalet ersättningsdagar innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.