Extern revision av regeringskansliet

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Extern revision av Regeringskansliet (KU22)

Riksdagen beslutade att Regeringskansliet ska bli föremål för extern revision av Riksdagens revisorer. Granskningen ska kunna ske med hjälp av auktoriserad revisor vid revisionsbyrå. Externgranskningen ska resultera i en revisionsberättelse som beslutas av Riksdagens revisorer. Regeringen bör i budgetpropositionen i september lämna information om vilka åtgärder den tänker vidta med anledning av revisionsberättelsen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-29
Justering: 1997-05-21
Betänkande 1996/97:KU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-03
4

Beslut

Beslut: 1997-06-03

Protokoll med beslut