Exportstrategin

Näringsutskottets bet 2015/16:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2016

Beslut

Staten måste hjälpa till att öka exporten (NU13)

Handeln med andra länder är viktigt för ett litet land som Sverige och möjligheten till export påverkar både ekonomin och sysselsättningen. Det konstaterar näringsutskottet som behandlat regeringens skrivelse om en ny exportstrategi.

I skrivelsen slår regeringen fast att Sveriges exportandelar har minskat i relation till omvärlden. För att stärka svenska företags exportmöjligheter tycker regeringen nu att statliga insatser behövs. Den har därför tagit fram en ny exportstrategi. Exportstrategin syftar bland annat till att öka exporten och att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar. Strategin ska också bidra till regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Näringsutskottet håller med regeringen om att statliga insatser behövs, framförallt till små och medelstora företag. Utskottet tycker därför det är bra att regeringen har en plan för hur exporten ska stärkas.

Riksdagen la därför ärendet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till alla motionsförslag som behandlades samtidigt. Motiveringen var bland annat att regeringen redan jobbar med en del av förslagen inom ramen för exportstrategin. Motionsförslagen handlade bland annat om handelsfrämjande, frihandel, rättvis handel och marknadsföring av Sverige.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-18
Reservationer 16
bet 2015/16:NU13

Staten måste hjälpa till att öka exporten (NU13)

Handeln med andra länder är viktigt för ett litet land som Sverige och möjligheten till export påverkar både ekonomin och sysselsättningen. Det konstaterar näringsutskottet som behandlat regeringens skrivelse om en ny exportstrategi.

I skrivelsen slår regeringen fast att Sveriges exportandelar har minskat i relation till omvärlden. För att stärka svenska företags exportmöjligheter tycker regeringen nu att statliga insatser behövs. Den har därför tagit fram en ny exportstrategi. Exportstrategin syftar bland annat till att öka exporten och att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar. Strategin ska också bidra till regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Näringsutskottet håller med regeringen om att statliga insatser behövs, framförallt till små och medelstora företag. Utskottet tycker det är bra att regeringen har en plan för hur exporten ska stärkas och föreslår nu att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Näringsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till alla motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om handelsfrämjande, frihandel, rättvis handel och marknadsföring av Sverige. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till motionerna, bland annat på grund av att regeringen redan jobbar med en del av förslagen inom ramen för exportstrategin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-22
Debatt i kammaren: 2016-03-23
4

Beslut

Beslut: 2016-03-23
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:48 till handlingarna.

2. Vissa övergripande frågor om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2449 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 3 och 6,

2015/16:2849 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1, 2, 7 och 18.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 1 16
M 0 72 0 12
SD 0 1 40 7
MP 20 0 2 3
C 0 17 0 5
V 14 0 0 7
L 0 14 0 5
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 130 116 43 60


3. Certifiering och upphandling av regional och lokal exportrådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2449 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 7, 8 och 10 samt

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 11-13.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 72 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 14 0 0 7
L 0 14 0 5
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 175 115 0 59


4. Gränshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 14 0 7
L 14 0 0 5
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 276 14 0 59


5. Kosmopoliter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2449 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 41 och

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 14 0 0 7
L 0 14 0 5
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 175 113 0 61


6. Kreativa näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10,

2015/16:2449 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12,

2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 14.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Övrigt om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:150 av Edward Riedl (M),

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 13,

2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:2890 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 4 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 39 och 40.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 72 12
SD 0 42 0 6
MP 21 0 1 3
C 17 0 0 5
V 14 0 0 7
L 13 0 1 5
KD 0 0 12 4
- 0 0 0 1
Totalt 162 42 86 59


8. Marknadsföring av Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:404 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 23,

2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 23, 24 och 26 samt

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 15.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

9. Kvalitetsmärkning inom besöksnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 17.

Reservation 11 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 72 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 0 14 0 7
L 0 14 0 5
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 161 129 0 59


10. Regionala direktflyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4 och

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16.

Reservation 12 (M, C, L, KD)
Reservation 13 (V)

11. Frihandel och rättvis handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:372 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 5,

2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3-6, 9 och 10.

Reservation 14 (M, C, L, KD)
Reservation 15 (V)

12. Staters rätt att reglera

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 16 (V)