Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2018

Beslut

Sveriges arbete i Europarådet (UU12)

Riksdagen har behandlat en skrivelse och en redogörelse om Sveriges arbete i Europarådets ministerkommitté samt i Europarådets parlamentariska församling, PACE. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sade samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen och två motioner från allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen och skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-07
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:UU12

Alla beredningar i utskottet

2018-04-24, 2018-04-19

Sveriges arbete i Europarådet (UU12)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse och en redogörelse om Sveriges arbete i Europarådets ministerkommitté samt i Europarådets parlamentariska församling, PACE. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen och två motioner från allmänna motionstiden 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europarådet och Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 19 och

2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 73 0 10
SD 0 0 33 9
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 165 73 57 54


2. Redogörelse 2017/18:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:ER1 till handlingarna.

3. Regeringens skrivelse 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:139 till handlingarna.