Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 1999

Beslut

Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien (UU6)

Riksdagen godkände Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1999-03-18, 1999-03-23

Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien (UU6)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.