Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiskagemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Algeriet (UU17)

Riksdagen godkände Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet. Syftet med avtalet är bl.a. att bidra till stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Algeriet (UU17)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet. Syftet med avtalet är bl.a. att bidra till stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.