EU-miljömärket

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 november 2013

Beslut

Nya regler för EU:s gemensamma miljömärkning (CU6)

Det ska bli en ny lag om det europeiska miljömärkningssystemet. Lagen är ett komplement till gällande EU-regler.

EU-miljömärket, EU Ecolabel, är EU:s gemensamma miljömärkning. Den nya lagen innebär att regeringen ska få bestämma vilket eller vilka organ i Sverige som ska pröva ansökningar om att få EU-miljömärket, övervaka marknaden samt kontrollera användningen av miljömärket.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Nya regler för EU:s gemensamma miljömärkning (CU6)

Regeringen föreslår en ny lag om det europeiska miljömärkningssystemet. Lagen är ett komplement till gällande EU-regler.

EU-miljömärket, EU Ecolabel, är EU:s gemensamma miljömärkning. Enligt lagförslaget ska regeringen få bestämma vilket eller vilka organ i Sverige som ska pröva ansökningar om att få EU-miljömärket, övervaka marknaden samt kontrollera användningen av miljömärket.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.