EU-frågor inom kommunikationsområdet

Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2004

Beslut

Motioner om EU-frågor inom kommunikationsområdet (TU8)

Riksdagen förutsätter att regeringen driver ett aktivt arbete inom i EU för att främja utvecklingen av ett hållbart transportsystem och ett informationssamhälle för alla. Riksdagen sade mot den bakgrunden nej till motioner om EU-frågor inom kommunikationsområdet. Motionerna handlar om bland annat infrastrukturplanering, järnvägspolitik, sjöfartspolitik, trafiksäkerhet och miljöanpassning samt frågor om bredbandsutbyggnad och gemensamt europeiskt porto. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om EU-frågor inom kommunikationsområdet (TU8)

Trafikutskottet förutsätter att regeringen driver ett aktivt arbete inom i EU för att främja utvecklingen av ett hållbart transportsystem och ett informationssamhälle för alla. Utskottet föreslår mot den bakgrunden att riksdagen säger nej till motioner om EU-frågor inom kommunikationsområdet. Motionerna handlar om bland annat infrastrukturplanering, järnvägspolitik, sjöfartspolitik, trafiksäkerhet och miljöanpassning samt frågor om bredbandsutbyggnad och gemensamt europeiskt porto. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.