Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete

Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Enklare få skatterabatt för hushållsarbete (SkU20)

Den 1 juli 2009 blir det möjligt att få skatterabatt direkt när man betalar för hushållsarbete. I dag måste man vänta till året efter. De nya reglerna betyder att en privatperson som köper hushållsarbete ska kunna komma överens med den som utför arbetet att bara betala för hälften av arbetskostnaden. När köparen har betalat sin halva får den som utfört arbetet begära att Skatteverket betalar den andra halvan. Detta belopp är köparens skatterabatt och är en preliminär skattereduktion. I dag går det att få skatterabatt för hushållsarbete bara om den som utför arbetet har F-skattsedel och bedriver näringsverksamhet. Denna regel tas bort om den som utför arbetet är enskild person och inte ett företag. I dag finns det en lägsta beloppsgräns på 1 000 kronor för att få skatterabatt. Den gränsen tas bort. Det blir också möjligt att anlita eget eller närstående företag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Enklare få skatterabatt för hushållsarbete (SkU20)

Den 1 juli 2009 blir det möjligt att få skatterabatt direkt när man betalar för hushållsarbete. I dag måste man vänta till året efter. De nya reglerna betyder att en privatperson som köper hushållsarbete ska kunna komma överens med den som utför arbetet att bara betala för hälften av arbetskostnaden. När köparen har betalat sin halva får den som utfört arbetet begära att Skatteverket betalar den andra halvan. Detta belopp är köparens skatterabatt och är en preliminär skattereduktion. I dag går det att få skatterabatt för hushållsarbete bara om den som utför arbetet har F-skattsedel och bedriver näringsverksamhet. Denna regel tas bort om den som utför arbetet är enskild person och inte ett företag. I dag finns det en lägsta beloppsgräns på 1 000 kronor för att få skatterabatt. Den gränsen tas bort. Det blir också möjligt att anlita eget eller närstående företag. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.