Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om skadestånd och skuldsanering (CU7)

Riksdagen sa nej till 30 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022.

En del av motionerna handlar om ersättningsrättsliga frågor, det vill säga frågor om försäkringar och skadestånd. Andra motioner handlar om insolvens- och utsökningsrättsliga frågor, det vill säga vad som ska gälla för personer och företag som inte kan betala sina skulder. Bland annat föreslås nya regler om skadestånd till brottsoffer och om möjligheten till skuldsanering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-26, 2023-02-16

Nej till motioner om skadestånd och skuldsanering (CU7)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 30 förslag i motioner som inkommit under allmänna motionstiden 2022.

En del av motionerna handlar om ersättningsrättsliga frågor, det vill säga frågor om försäkringar och skadestånd. Andra motioner handlar om insolvens- och utsökningsrättsliga frågor, det vill säga vad som ska gälla för personer och företag som inte kan betala sina skulder. Bland annat föreslås nya regler om skadestånd till brottsoffer och om möjligheten till skuldsanering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.