Ersättningsrätt och insolvensrätt

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2104 om ersättningsrätt, insolvensrätt och utsökningsrätt. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om obligatorisk hemförsäkring, personförsäkring, oberoende organ för bedömning av personskador, ersättning från Trafikverket till lokförare, ideellt skadestånd, ränta på skadestånd med anledning av brott, avhysning och särskild handräckning samt företagsrekonstruktion.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-10
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-18
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:CU9

Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2104 om ersättningsrätt, insolvensrätt och utsökningsrätt. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om obligatorisk hemförsäkring, personförsäkring, oberoende organ för bedömning av personskador, ersättning från Trafikverket till lokförare, ideellt skadestånd, ränta på skadestånd med anledning av brott, avhysning och särskild handräckning samt företagsrekonstruktion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-25
Debatt i kammaren: 2015-03-26
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obligatorisk hemförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Personförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Oberoende organ för bedömning av personskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Ersättning från Trafikverket till lokförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Ideellt skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Ränta på skadestånd med anledning av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Avhysning och särskild handräckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2832 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:292 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (M) och

2014/15:1632 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 0 0 40 9
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 191 80 40 38


8. Företagsrekonstruktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12 och

2014/15:544 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C).