Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m.

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion (NU11)

Reglerna för förnybar elproduktion blir enklare och tydligare den 1 april 2010. Det innebär bland annat att vissa små elproducenter slipper betala nätavgift för sin inmatning av el och att de kan slippa att upprätta risk- och sårbarhetsanalys och en så kallad övervakningsplan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion (NU11)

Reglerna för förnybar elproduktion blir enklare och tydligare den 1 april 2010. Förslaget innebär bland annat att vissa små elproducenter slipper betala nätavgift för sin inmatning av el och att de kan slippa att upprätta risk- och sårbarhetsanalys och en så kallad övervakningsplan.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.